Existing Lifetime Member
Transfer of membership for existing IST LifeTime members.
Free
Lifetime membership
One-time fee: 550 USD
Membership (2022)
Membership for 2022
One-time fee: 55 USD
Student Membership (2022)
Student membership for 2022
One-time fee: 15 USD
Membership (2022-2024)
Membership for 2022 - 2024
One-time fee: 165 USD